Spisak kandidata koji će dana 08.05.2023. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Akušersko-ginekološka sestra - tehničar