Spisak kandidata koji će dana 07.12.2021. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Pedijatrijska sestra - tehničar