Spisak kandidata koji će dana 07.09.2022. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Stomatološka sestra - tehničar