Spisak kandidata koji će dana 07.07.2021. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar