Spisak kandidata koji će dana 06.03.2019. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar