Spisak kandidata koji će dana 06.03.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Stomatološka sestra - tehničar