Spisak kandidata koji će dana 04.04.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Sanitarno-ekološki tehničar