Spisak kandidata koji će dana 02.04.2018. godine polagati stručni ispit za stručno zvanje Medicinska sestra - tehničar