Smjernice za postupanje po Pravilniku o radnom vremenu u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, te zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 32/21)

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je sačinilo smjernice za primjenu Pravilnika koji definiše radno vrijeme u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove.