Saopštenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za osigurana lica Zavoda, poslodavce i ugovorne zdravstvene ustanove