Raspored pripravnika u zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo za 1.novembar 2016