Preventivne mjere zaštite i zdravstvene preporuke u slučaju aerozagađenja