Ponovni Javni oglasa za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš