Ponovni Javni oglas za nominiranje/imenovanje na upražnjenu poziciju u Upravnom odboru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo (u daljem tekstu: UO UKCS), i to dva (2) člana, predstavnika Kantona Sarajevo, kao suosnivača