Poništenje Ponovnog Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje na upražnjene pozicije u Upravnom odboru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo