Poništenje Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje na upražnjenu poziciju u Nadzornom odboru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu