Poništenje Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, za tri (3) javne zdravstvene ustanove

PrilogVeličina
PDF icon Preuzmi67.39 KB