Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdr. zaštite iz obveznog zdr. osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu org. i finans. zdr. zaštite iz obaveznog zdr. osig. za 2022.