Obavještenje za zdravstvene radnike srednje stručne spreme koji žele da prijave obavljanje pripravničkog staža u javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo