Obavještenje za zdravstvene radnike srednje stručne spreme koji treba da obavljaju pripravnički staž u javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo