Obavještenje za udruženja građana iz oblasti zdravstva

Komisija za izradu Prijedloga programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 22.12.2015 godine, a na osnovu člana 3. Zakona o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/05), donijela je zaključak broj: 01-05-4570-3/15, te s tim u vezi obavještavamo vas o slijedećem:

Manifestacija Dani Kantona Sarajevo će se održati u periodu od 02.05.-09.05.2016. godine, te je potrebno da najkasnije do 20. januara 2016. godine dostavite vaše prijedloge obilježavanja dana Kantona Sarajevo, ukoliko želite da zauzmete učešće u istom.

Prijedloge je potrebno dostaviti na adresu:

Skupština Kantona Sarajevo - Komisija za izradu Prijedloga programa za obilježavanje Dana Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo.

Takođe vaše prijedloge za obilježavanje Dana Kantona Sarajevo je potrebno dostaviti i ovom ministarstvu.

 

M I N I S T R I C A

Zilha Ademaj, dipl.oec