Obavještenje o realizaciji elektronskih recepata u JU Apoteke Sarajevo

Obavještavamo javnost da je JU „Apoteke Sarajevo“ od 08.04.2015. godine, priključena u implementaciju pilot projekta „elektronski recept“, a koji je dio strateškog on-line informacionog sistema u zdravstvu Kantona Sarajevo, čime su se stekli uslovi za realizaciju elektronskih recepata u apotekama koje posluju u sastavu JU „Apoteke Sarajevo“, a time i  dostupna svim osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Nakon višemjesečnog nastojanja JU Apoteke Sarajevo da se uključe u projekat e recepta, Ministarstvo zdravstva je na čelu sa Ministricom zdravstva Kantona Sarajevo, Prim.dr Emira Tanović-Mikulec, otklonjen je problem nefunkcionisanja elektronskih recepata,poštujući činjenicu da i JU Apoteke Sarajevo treba biti uključena u pomenuti projekat po važećem ugovoru

Zahvaljujući brzom i ekspeditivnom angažmanu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ova aktivnost je rezultirala sa dostupnim e receptima u poslovnim jedinicama ove ustanove na jednak način kao i u drugim privatnim apotekama i privatnim zdravstvenim ustanovama.