Obavještenje o obavljanju pripravničkog staža za zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja