Obavještenje o nabavci usluga operativnih faza (proljetnih i jesenjih) obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2023. - 2025. godine