Naredba Federalnog štaba/stožera civilne zaštite javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama