Javni konkurs za imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo