Zakoni i propisi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Naziv zakona/propisa Sl list , format, veličina
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine FBiH“, broj 8/02); -
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01 i 7/02) -
Kriteriji za izbor proizvođača lijekova i lijekova za registraciju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 34/02) -
Spisak lijekova za koje je dato odobrenje od 31.03.2007.-30.06.2007.godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/07); -
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova („Službene novine FBiH broj 14/07) -
Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka) -
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05) 29-05, PDF 283.25 KB
Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina („Službene novine FBiH“, br. 6/98, 35/98 i 11/99) 6-98, PDF 143.46 KB,
35-98, PDF 104.08 KB,
11-99, PDF 122.5 KB
Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti („Službene novine FBiH“, broj 15/99) 15-99, PDF 199.53 KB
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Službene novine FBiH“, br. 37/01 i 40/02) 37-01, PDF 125.73 KB, 40-02, PDF 32.14 KB
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97) 29-97, PDF 343.23 KB
Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97 i 7/02) 30-97, PDF 273.18 KB, 7-02, PDF 61.17 KB, 70-08, PDF 43.37 KB
Zakon o lijekovima (Službene novine FBiH“, br. 51/01 i 29/05) 51-01, PDF 224.81 KB, 29-05, PDF 96.4 KB
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teriotiriji Federacije Bosne i Hercegovine 61-07, PDF 101.87 KB
Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena 1-05, PDF 135.85 KB
Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika 25-00, PDF 359.31 KB, 23-01, PDF 96.7 KB, 55-02, PDF 90.7 KB, 35-06 PDF 103.58 KB
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/00 i 36/01) 30-00, PDF 147.58 KB, 36-01, PDF 61.36 KB
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine FBiH“, broj 31/02) -
Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova 32-02, PDF 36.64 KB
Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora (Službene novine FBiH“, broj 33/02) -
Pravilnik o registraciji lijekova (Službene novine FBiH“, br. 34/02, 35/06 i 53/06) -
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ("Službene novine FBiH“, br. 7/99, 50/00 i 22/02) -
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03) -
Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04) -
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni list SRBiH“, br. 27/86, 38/86 i 7/87, te „Službene novine FBiH“ broj 7/03) -
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora („Službene novine FBiH“, broj 5/00) -
Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine FBiH“, broj 15/00) -
Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/05) -
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službene novine FBiH“, broj 63/07) -
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova („Službene novine FBiH“, broj 22/02) -
Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine FBiH“, br: 58/06 i 24/07); -
Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07) -
Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98) -
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 35/04) -
Odluka o Listi esencijalnih lijekova nepohodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 34/05, 41/05, 57/05, 71/05, 73/06 i 11/07) -
Lista esencijalnih lijekova nepohodnih za osiguranje zdravstvenog osiguranja zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 34/05, 41/05, 57/05, 71/05, 73/06 i 11/07) -
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2007. godini („Službene novine FBiH“, broj 11/07) -
Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/06) -
Naredba o listi lijekova o bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/06) -
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 77-08, PDF 57.51 KB
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova 29-08. PDF 72.98 KB
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 31-02, PDF 73.73 KB