Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara Federacije Bosne i Hercegovine

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić, dipl. ing MLD
Adresa: 
adresa Komore: ul. Čekaluša 90, PP 134, 71000 Sarajevo; adresa predsjednika/Institucija: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ul. Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica
Telefon: 
+387(0)61 614-147 - predsjednik; +387(0)61 454239 - zamjenik predsjednika; +387(0)62 376-202 - sekretar; +387(0)61 502-063 - blagajnica
E-mail: