Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Daniel Maestro, dipl.ing.
Adresa: 
Ul. Bulevar Meše Selimovića broj 2
Telefon: 
+387 (33) 292-615
E-mail: