Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Federacije Bosne i Hercegovine

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Mustafa Jačević, dipl.ing.med.rad.
Adresa: 
Bolnička 25
Telefon: 
+387(0)33 297-541; Fax: +387(0)33 297-845
E-mail: