Sektor za farmaciju

Sektor za farmaciju obezbjeđuje primjenu i sprovođenje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i sprovođenje utvrđene politike iz oblasti farmacije, te s tim u vezi obavlja slijedeće upravne i druge stručne poslove: prati stanje u oblasti snabdijevanja lijekovima i drugim medicinski sredstvima, te utvrđuje potrebe za istim u Kantonu, vrši nadzor u pogledu načina propisivanja i izdavanja lijekova, vrši efikasnost i kontrolu kvaliteta lijekova, putem Ministarstva inostranih poslova sarađuje sa specijaliziranim međunarodnim organizacijama za lijekove (WHO, MSF, PSF), daje procjenu godišnjih potreba u lijekovima, koordinira rad Komisije za lijekove u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, osigurava provođenje međunarodnih obaveza koje proizilaze iz verificiranih međunarodnih ugovora o opojnim drogama, obavlja poslove u vezi sa razvrstavanjem otrova u skupine prema stepenu otrovnosti, sudjeluje u izradi zakona i provedbenih propisa iz ove oblasti, te se brine o njihovom provođenju, racionalizuje upotrebu lijekova, te osigurava ostvarivanje dopunskih prava RVI-a, iz oblasti zdravstvene zaštite, poslove u vezi medicinskih pomagala, brine se o načinu uništavanja medicinskog otpada, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva.