Propisi

Propisi MZ

Ukupno 271 - 295 od 295
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/06) 'Službene novine FBiH'
Naredba o programu mjera zaštite oralnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14
Naredba o Programu mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2018. godini 'Službene novine FBiH' PDF icon 24/18
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/14,PDF icon 107/14,PDF icon 58/18
Naredba za sprovođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/10
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 54/05
Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/11
Poslovnik o radu Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/16,PDF icon 36/16
Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst,PDF icon 15/13
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Sertifikacijski standardi za apoteke - AKAZ 'Službene novine FBiH' PDF icon Maj 2013. godine
Smjernice za uspostavljanje i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/05
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine FBiH“, broj 8/02); 'Službene novine FBiH'
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01 i 7/02) 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/01 - preuzmi,PDF icon 7/02 - preuzmi
Sporazum o razvojnom kreditu - Projekat jačanja razvojnog sektora - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/06 - Međunarodni ugovori
Statut JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/18 PDF icon 36/18
Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/13
Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/00,PDF icon 18/02,PDF icon 30/08,PDF icon 1/12,PDF icon 15/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH - Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/13,PDF icon 90/13,PDF icon 90/13 - Izmjene i dopune
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/17,PDF icon Izmjene i dopune - 5/18
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17,PDF icon Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora - 39/18