Propisi

Primary tabs

Ostalo
Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst,PDF icon 15/13)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 71/14)
Sertifikacijski standardi za apoteke - AKAZ('Službene novine FBiH'PDF icon Maj 2013. godine)
Smjernice za uspostavljanje i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika ('Službene novine FBiH'PDF icon 19/05)
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju('Službene novine FBiH'PDF icon 8/02)
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službene novine FBiH“, broj 8/02);('Službene novine FBiH')
Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“, br. 41/01 i 7/02)('Službene novine FBiH')
Sporazum o razvojnom kreditu - Projekat jačanja razvojnog sektora - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 3/06 - Međunarodni ugovori)
Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo ('Službene novine FBiH'PDF icon 73/13)
Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 4/00,PDF icon 18/02,PDF icon 30/08,PDF icon 1/12,PDF icon 15/13)
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH - Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove('Službene novine FBiH'PDF icon 34/13,PDF icon 90/13,PDF icon 90/13 - Izmjene i dopune)