Propisi

Primary tabs

Pravilnik
Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo('Službene novine FBiH'PDF icon 42/11,PDF icon 64/11,PDF icon 82/11)
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova („Službene novine FBiH broj 14/07)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu('Službene novine FBiH'PDF icon 31/02)
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći('Službene novine FBiH'PDF icon 98/13,PDF icon 82/14)
Pravilnik o zaštiti od jonizirajućih zračenja kod medicinske ekspozicije('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 13/11)
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 4/09)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 63/07)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 13/07)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službene novine FBiH“, broj 63/07)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo ('Službene novine FBiH'PDF icon 82/15)
Pravilnik o zdravstvenom savjetu Federalnog ministarstva zdravstva('Službene novine FBiH'PDF icon 10/12)
Kodeks
Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 27/14)
Uputstvo
Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije('Službene novine FBiH'PDF icon 43/14,PDF icon 47/15)
Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 19/15,PDF icon 23/15)
Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 19/04)
Ostalo
Jedinstvena pravila za izradu propisa u institucijama u Bosni i Hercegovini ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 11/05)
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teriotiriji Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 61/07)
Metodologija izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 5/08 - I dio,PDF icon 5/08 - II dio,PDF icon 5/08 - III dio,PDF icon 5/08 - IV dio)
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu djelatnosti centra za mentalno zdravlje u zajednici, centra za fizikalnu rehabilitaciju, specifične preventivno-promotivne zdr('Službene novine FBiH'PDF icon 104/13)
Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/06)('Službene novine FBiH')
Naredba o programu mjera zaštite oralnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 43/14)
Naredba o Programu mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša ('Službene novine FBiH'PDF icon 27/14)
Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2017 godini('Službene novine FBiH'PDF icon 19/17)
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima('Službene novine FBiH'PDF icon 6/11)
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 82/14,PDF icon 107/14)
Naredba za sprovođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 19/10)
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 54/05)
Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 55/11)
Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 4/16,PDF icon 36/16)