Propisi

Propisi MZ

Ukupno 211 - 240 od 319
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/12
Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama I udruženjima iz oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/17
Pravilnik o postupku prikupljanja i pohranjivanja i upotrebe matičnih ćelija periferne krvi 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12,PDF icon 37/18
Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/02
Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11,PDF icon 10/11 - ispravka,PDF icon 41/11,PDF icon 81/12,PDF icon 58/15,PDF icon 51/17,PDF icon 96/17
Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 90/12
Pravilnik o registraciji lijekova (Službene novine FBiH“, br. 34/02, 35/06 i 53/06) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra verificiranih apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva 'Službene novine FBiH' 21/18 PDF icon 21/18
Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera mediicnske biohemije 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik 62/15,PDF icon prilog_1.1._-_specijalizacije_za_doktore_medicine.pdf,PDF icon prilog_1.2._-_specijalizacije_za_doktore_stomatologije.pdf,PDF icon prilog_1.3._-_specijalizacije_za_magistre_farmacije.pdf,PDF icon prilog_1.4._-_specijalizacije_za_inzinjere_medicinske_biohemije.pdf,PDF icon prilog_1.5._-_plan_i_program_subspecijalizacija.pdf,PDF icon prilog_2._-_specijalisticka-subspecijalisticka_knjizica.pdf,PDF icon prilog_3._-_zapisnik_o_polaganj_specijalistickog-subspecijalistickog_ispita.pdf,PDF icon prilog_4._-_uvjerenje_o_polozenom_specijalistickom-subspecijalistickom_ispitu.pdf,PDF icon 26/19
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/99,PDF icon 50/00,PDF icon 22/02
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ("Službene novine FBiH“, br. 7/99, 50/00 i 22/02) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/03
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni list SRBiH“, br. 27/86, 38/86 i 7/87, te „Službene novine FBiH“ broj 7/03) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula. stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/14
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora („Službene novine FBiH“, broj 5/00) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' 7/19 PDF icon 7/19
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/10
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 I dio,PDF icon 37/09 II dio
Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža kao i načinu priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Pravilnik o uvjetima i načinu uvoza lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13
Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/05) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13,PDF icon 102/15,PDF icon 16/19,PDF icon 22/19