Propisi

Propisi MZ

Ukupno 181 - 210 od 286
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/14
Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine FBiH“, broj 15/00) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/10
Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilaksije i hemoprofilaksije protiv zaraznih bolesti te o obavezama koje se podvrgavaju toj obavezi 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/16,PDF icon 16/17
Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravtsvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravtsvenih tehnologija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/14
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/13
Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/12
Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u vezi sa jonizirajućim zračenjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/03
Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12,PDF icon 39/14,PDF icon 22/16
Pravilnik o obrascu saglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medicinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/13
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11,PDF icon 89/13
Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/11
Pravilnik o organiziranju i načinu rada kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/11
Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11,PDF icon 79/14
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/12
Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama I udruženjima iz oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/17
Pravilnik o postupku prikupljanja i pohranjivanja i upotrebe matičnih ćelija periferne krvi 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12
Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/02
Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11,PDF icon 10/11 - ispravka,PDF icon 41/11,PDF icon 81/12,PDF icon 58/15,PDF icon 51/17,PDF icon 96/17
Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 90/12