Propisi

Propisi MZ

Ukupno 151 - 180 od 295
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno - informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/03,PDF icon 59/11
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Pravilnik o Etičkom komitetu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 82/15 PDF icon Preuzmi
Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozračenju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/04
Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/11,PDF icon 82/13,PDF icon 75/15,PDF icon 77/17
Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarius 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/04,PDF icon 61/04,PDF icon 13/08
Pravilnik o kriterijima za angažiranje stručnih institucija/stručnjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za izradu farmakoekonomskih parametara i drugih stručnih analiza i mišljenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/11
Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13,PDF icon 55/14
Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13,PDF icon 55/14
Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14,PDF icon 35/18
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - I dio,PDF icon 37/09 - II dio,PDF icon 37/09 - III dio,PDF icon 37/09 - IV dio
Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine FBiH“, br: 58/06 i 24/07) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/10
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 1. dio,PDF icon 37/09 2. dio,PDF icon 37/09 3. dio,PDF icon 37/09 4. dio,PDF icon 37/09 5.dio,PDF icon 37/09 6. dio,PDF icon 37/09 7.dio
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 Prvi dio,PDF icon 37/09 Drugi dio
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - prvi dio,PDF icon 37/09 - drugi dio
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/10,PDF icon 81/10
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18 Prvi dio,PDF icon 61718 Drugi dio
Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/17
Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/08,PDF icon 39/14
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02