Propisi

Propisi MZ

Ukupno 121 - 150 od 319
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/04,PDF icon 11/06,PDF icon 16/11,PDF icon 38/18
Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2016.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/16,PDF icon 29/16
Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2018.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/18 PDF icon 4/18
Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/03,PDF icon 18/04,PDF icon 57/07,PDF icon 53/08
Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07) 'Službene novine FBiH'
Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98) 'Službene novine FBiH'
Odluka o standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/04
Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje djelatnosti tehničkih servisa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/11
Odluka o uspostavi registra administrativnih postupaka Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Odluka o usvajanju mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/00,PDF icon 21/07
Odluka o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/17
Odluka o usvajanju Strategije razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006.-2015.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/06
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/09
Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim lici 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/05,PDF icon 11/07,PDF icon 44/07,PDF icon 97a/07,PDF icon 52/08
Odluka o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09
Odluka o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova i javne ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12,PDF icon 15/13
Odluka o vođenju i održavanju registra administrativnih postupaka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika SSS - stručno zvanje - zubni tehničar Interni dokument PDF icon 10-05-30455/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13,PDF icon 16/14,PDF icon 66/15
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenje lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/11,PDF icon 60/12,PDF icon 82/14
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te pr 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/13,PDF icon 7/19
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o bližim uslovima prostora, medicinskotehničke opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati transfuzijski centar i odsjek za transfuziju 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/12
Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/12
Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/12
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/12,PDF icon 23/13,PDF icon 90/13,PDF icon 82/14,PDF icon 83/15,PDF icon 58/18,PDF icon 89/18
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/12