Propisi

Primary tabs

Pravilnik
Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija ('Službene novine FBiH'PDF icon 78/11)
Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera mediicnske biohemije ('Službene novine FBiH'PDF icon Pravilnik 62/15,PDF icon prilog_1.1._-_specijalizacije_za_doktore_medicine.pdf,PDF icon prilog_1.2._-_specijalizacije_za_doktore_stomatologije.pdf,PDF icon prilog_1.3._-_specijalizacije_za_magistre_farmacije.pdf,PDF icon prilog_1.4._-_specijalizacije_za_inzinjere_medicinske_biohemije.pdf,PDF icon prilog_1.5._-_plan_i_program_subspecijalizacija.pdf,PDF icon prilog_2._-_specijalisticka-subspecijalisticka_knjizica.pdf,PDF icon prilog_3._-_zapisnik_o_polaganj_specijalistickog-subspecijalistickog_ispita.pdf,PDF icon prilog_4._-_uvjerenje_o_polozenom_specijalistickom-subspecijalistickom_ispitu.pdf)
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ('Službene novine FBiH'PDF icon 7/99,PDF icon 50/00,PDF icon 22/02)
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ("Službene novine FBiH“, br. 7/99, 50/00 i 22/02)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ('Službene novine FBiH'PDF icon 7/03)
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni list SRBiH“, br. 27/86, 38/86 i 7/87, te „Službene novine FBiH“ broj 7/03)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula. stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 52/14)
Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora('Službene novine FBiH'PDF icon 95/14)
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora („Službene novine FBiH“, broj 5/00)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom('Službene novine FBiH'PDF icon 77/08)
Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija('Službene novine FBiH'PDF icon 84/10)
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 37/09 I dio,PDF icon 37/09 II dio)
Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizirajućeg zračenja('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 66/10)
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inostranstvu ('Službene novine FBiH'PDF icon 70/12)
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža kao i načinu priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu ('Službene novine FBiH'PDF icon 70/12)
Pravilnik o uvjetima i načinu uvoza lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet ('Službene novine FBiH'PDF icon 104/13)
Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/05)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo('Službene novine FBiH'PDF icon 93/13)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica ('Službene novine FBiH'PDF icon 85/12)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatore za javnozdravstvene oblasti u okviru saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom('Službene novine FBiH'PDF icon 23/13)
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo('Službene novine FBiH'PDF icon 80/15)
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave('Službene novine FBiH'PDF icon 102/14)
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova („Službene novine FBiH“, broj 22/02)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije zdravstvenih ustanova i laboratorija koje obavljaju transplantacijsku djelatnost ('Službene novine FBiH'PDF icon 21/14,PDF icon 22/16)
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i primjenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju najsloženije oblike specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene('Službene novine FBiH'PDF icon 93/13)
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize ('Službene novine FBiH'PDF icon 89/11)
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju iidentifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno ...('Službene novine FBiH'PDF icon 101/12)
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de('Službene novine FBiH'PDF icon 30/16)
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de('Službene novine FBiH'PDF icon 30/16)
Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove('Službene novine FBiH'PDF icon 10/12,PDF icon 15/13,PDF icon 90/13,PDF icon 83/15,PDF icon 22/16)