Propisi

Primary tabs

Pravilnik
Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 28/10)
Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilaksije i hemoprofilaksije protiv zaraznih bolesti te o obavezama koje se podvrgavaju toj obavezi('Službene novine FBiH'PDF icon 68/16,PDF icon 16/17)
Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravtsvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravtsvenih tehnologija('Službene novine FBiH'PDF icon 84/14)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama('Službene novine FBiH'PDF icon 101/12)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama('Službene novine FBiH'PDF icon 101/12)
Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja ('Službene novine FBiH'PDF icon 59/13)
Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi ('Službene novine FBiH'PDF icon 60/12)
Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 66/10)
Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u vezi sa jonizirajućim zračenjem('Službene novine FBiH'PDF icon 64/03)
Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti ('Službene novine FBiH'PDF icon 69/12,PDF icon 39/14,PDF icon 22/16)
Pravilnik o obrascu saglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medicinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere('Službene novine FBiH'PDF icon 95/13)
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 62/11,PDF icon 89/13)
Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ('Službene novine FBiH'PDF icon 73/11)
Pravilnik o organiziranju i načinu rada kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva('Službene novine FBiH'PDF icon 10/12)
Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka ('Službene novine FBiH'PDF icon 78/11)
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 13/07)
Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina ('Službene novine FBiH'PDF icon 57/11)
Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke ('Službene novine FBiH'PDF icon 78/11,PDF icon 79/14)
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti('Službene novine FBiH'PDF icon 66/12)
Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija('Službene novine FBiH'PDF icon 55/13)
Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence ('Službene novine FBiH'PDF icon 82/13)
Pravilnik o postupku prikupljanja i pohranjivanja i upotrebe matičnih ćelija periferne krvi ('Službene novine FBiH'PDF icon 69/12)
Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova('Službene novine FBiH'PDF icon 32/02)
Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika('Službene novine FBiH'PDF icon 6/11,PDF icon 10/11 - ispravka,PDF icon 41/11,PDF icon 81/12,PDF icon 58/15)
Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva ('Službene novine FBiH'PDF icon 90/12)
Pravilnik o registraciji lijekova (Službene novine FBiH“, br. 34/02, 35/06 i 53/06)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra verificiranih apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 10/12)
Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija ('Službene novine FBiH'PDF icon 78/11)
Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera mediicnske biohemije ('Službene novine FBiH'PDF icon Pravilnik 62/15,PDF icon prilog_1.1._-_specijalizacije_za_doktore_medicine.pdf,PDF icon prilog_1.2._-_specijalizacije_za_doktore_stomatologije.pdf,PDF icon prilog_1.3._-_specijalizacije_za_magistre_farmacije.pdf,PDF icon prilog_1.4._-_specijalizacije_za_inzinjere_medicinske_biohemije.pdf,PDF icon prilog_1.5._-_plan_i_program_subspecijalizacija.pdf,PDF icon prilog_2._-_specijalisticka-subspecijalisticka_knjizica.pdf,PDF icon prilog_3._-_zapisnik_o_polaganj_specijalistickog-subspecijalistickog_ispita.pdf,PDF icon prilog_4._-_uvjerenje_o_polozenom_specijalistickom-subspecijalistickom_ispitu.pdf)
Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine ('Službene novine FBiH'PDF icon 7/99,PDF icon 50/00,PDF icon 22/02)