Propisi

Primary tabs

Pravilnik
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju('Službene novine FBiH'PDF icon 99/15)
Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare ('Službene novine FBiH'PDF icon 29/11)
Pravilnik o Etičkom komitetu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo ('Službene novine FBiH'PDF icon 82/15)
Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozračenju ('Službene novine FBiH'PDF icon 8/04)
Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ('Službene novine FBiH'PDF icon 88/11,PDF icon 82/13,PDF icon 75/15)
Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece ('Službene novine FBiH'PDF icon 82/13)
Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarius ('Službene novine FBiH'PDF icon 1/04,PDF icon 61/04,PDF icon 13/08)
Pravilnik o kriterijima za angažiranje stručnih institucija/stručnjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za izradu farmakoekonomskih parametara i drugih stručnih analiza i mišljenja('Službene novine FBiH'PDF icon 55/13)
Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra('Službene novine FBiH'PDF icon 28/11)
Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata ('Službene novine FBiH'PDF icon 102/13,PDF icon 55/14)
Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata ('Službene novine FBiH'PDF icon 102/13,PDF icon 55/14)
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 37/09 - I dio,PDF icon 37/09 - II dio,PDF icon 37/09 - III dio,PDF icon 37/09 - IV dio)
Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine FBiH“, br: 58/06 i 24/07)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o medicinskim sredstvima('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 4/10)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 37/09 1. dio,PDF icon 37/09 2. dio,PDF icon 37/09 3. dio,PDF icon 37/09 4. dio,PDF icon 37/09 5.dio,PDF icon 37/09 6. dio,PDF icon 37/09 7.dio)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 37/09 Prvi dio,PDF icon 37/09 Drugi dio)
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 37/09 - prvi dio,PDF icon 37/09 - drugi dio)
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici ('Službene novine FBiH'PDF icon 99/15)
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina ('Službene novine FBiH'PDF icon 69/12)
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev('Službene novine FBiH'PDF icon 68/10,PDF icon 81/10)
Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 3/17)
Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije('Službene novine FBiH'PDF icon 30/16)
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom('Službene novine FBiH'PDF icon 20/08,PDF icon 39/14)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja('Službene novine FBiH'PDF icon 31/02)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine FBiH“, broj 31/02)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstve zatite u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 35/10)
Pravilnik o načinu ostvarivanja saradnje sa srodnim stranim, međunarodnim i međuentitetskim organizacijama u cilju razmjene organa i tkiva radi presađivanja ('Službene novine FBiH'PDF icon 101/13)
Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova('Službene novine FBiH'PDF icon 98/14)
Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti ('Službene novine FBiH'PDF icon 79/13)