Propisi

Primary tabs

Odluka
Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07)('Službene novine FBiH')
Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98)('Službene novine FBiH')
Odluka o standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 40/04)
Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje djelatnosti tehničkih servisa('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 13/11)
Odluka o uspostavi registra administrativnih postupaka Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 36/16)
Odluka o usvajanju mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/00,PDF icon 21/07)
Odluka o usvajanju Strategije razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006.-2015.godina ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 6/06)
Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/09)
Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava('Službene novine FBiH'PDF icon 21/09)
Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim lici('Službene novine FBiH'PDF icon 8/05,PDF icon 11/07,PDF icon 44/07,PDF icon 97a/07,PDF icon 52/08)
Odluka o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 37/09)
Odluka o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova i javne ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 2/12,PDF icon 15/13)
Odluka o vođenju i održavanju registra administrativnih postupaka ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 36/16)
Pravilnik
Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom ('Službene novine FBiH'PDF icon 104/13,PDF icon 16/14,PDF icon 66/15)
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenje lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 36/11,PDF icon 60/12,PDF icon 82/14)
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te pr('Službene novine FBiH'PDF icon 45/13)
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 79/13)
Pravilnik o bližim uslovima prostora, medicinskotehničke opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati transfuzijski centar i odsjek za transfuziju ('Službene novine FBiH'PDF icon 29/11)
Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup('Službene novine FBiH'PDF icon 28/12)
Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja ('Službene novine FBiH'PDF icon 29/12)
Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja ('Službene novine FBiH'PDF icon 60/12)
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ('Službene novine FBiH'PDF icon 26/12,PDF icon 23/13,PDF icon 90/13,PDF icon 82/14,PDF icon 83/15)
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo('Službene novine FBiH'PDF icon 41/12)
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije za zdravstvene ustanove za obavljanje eksplantacije, transplantacije tkiva i zdravstvene ustanove koje obavljaju funkciju banke tkiva ('Službene novine FBiH'PDF icon 69/12)
Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ('Službene novine FBiH'PDF icon 44/12,PDF icon 23/13,PDF icon 27/14)
Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi ('Službene novine FBiH'PDF icon 79/13)
Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno - informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 82/13)
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine('Službene novine FBiH'PDF icon 1/03,PDF icon 59/11)
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine („Službene novine FBiH“, broj 1/03)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju('Službene novine FBiH'PDF icon 99/15)