Zahtjevi i obrasci

OBRAZAC O ISPORUCI MEDICINSKOG SREDSTVA Microsoft Office document icon Preuzmi
Tabela - realizovani projekti EE 2016-2017 Office spreadsheet icon tbl. - preuzmi
Tabela za izvještaj IAD 4.1. - Apotekarska djelatnost - Sekundarna i tercijarna bolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela IAD 4.1./18
Tabela za izvještaj IAD 4. - Apotekarska djelatnost - primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela IAD 4./18
Tabela za izvještaj ITZZ 3.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela ITZZ 3.2./18
Tabela za izvještaj ITZZ 3.1. - Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela ITZZ 3.1./18
Tabela za izvještaj ITZZ 3. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela ITZZ 3./18
Tabela za izvještaj ISZZ 2.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela ISZZ 2.2./18
Tabela za izvještaj ISZZ 2.1. - Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela ISZZ 2.1./18
Tabela za izvještaj ISZZ 2. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela ISZZ 2./18
Tabela za izvještaj IPZZ 1.2. - Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela IPZZ 1.2./18
Tabela za izvještaj IPZZ 1.1. - Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela IPZZ 1.1./18
Tabela za izvještaj IPZZ 1 - Primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela IPZZ 1./18
Tabela AD 4.1. - Apotekarska djelatnost - Sekundarna i tercijarna bolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela AD 4.1./18
Tabela AD 4. - Apotekarska djelatnost - primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela AD 4./18
Tabela TZZ 3.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela TZZ 3.2./18
Tabela TZZ 3.1. - Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela TZZ 3.1./18
Tabela TZZ 3. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela TZZ 1./18
Tabela SZZ 2.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela SZZ 2.2./18
Tabela SZZ 2.1. - Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela SZZ 2.1./18
Tabela SZZ 2. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela SZZ 2./18
Tabela PZZ 1.2. - Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela PZZ 1.2./18
Tabela PZZ 1.1. - Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela PZZ 1.1./18
Tabela PZZ 1 - Primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela PZZ 1/18
Zahtjev za upućivanje na obavljanje pripravničkog staža zdravstvenog radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja mjera zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovi socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo PDF icon Preuzmi
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad privatne ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad ogranka apoteke zdravstvene ustanove PDF icon Preuzmi