Zahtjevi i obrasci

Primary tabs

Tabela za izvještaj IAD 4.1. - Apotekarska djelatnost - Sekundarna i tercijarna bolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj IAD 4. - Apotekarska djelatnost - primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj ITZZ 3.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj ITZZ 3.1. - Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj ITZZ 3. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj ISZZ 2.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj ISZZ 2.1. - Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj ISZZ 2. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj IPZZ 1.2. - Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj IPZZ 1.1. - Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela za izvještaj IPZZ 1 - Primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Preuzmi
Tabela AD 4.1. - Apotekarska djelatnost - Sekundarna i tercijarna bolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon tabela_ad_4.1.xls
Tabela AD 4. - Apotekarska djelatnost - primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela AD 4. - preuzmi
Tabela TZZ 3.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela TZZ 3.2. - preuzmi
Tabela TZZ 3.1. - Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela TZZ 3.1. - preuzmi
Tabela TZZ 3. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - tercijarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela TZZ 3. - preuzmi
Tabela SZZ 2.2. - Dijagnostička djelatnost bolničke zdravstvene zaštite - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela SZZ 2.2. - preuzmi
Tabela SZZ 2.1. - Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela SZZ 2.1. - preuzmi
Tabela SZZ 2. - Specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita - sekundarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela SZZ 2. - preuzmi
Tabela PZZ 1.2. - Dijagnostička djelatnost primarnog nivoa Office spreadsheet icon Tabela PZZ 1.2. - preuzmi
Tabela PZZ 1.1. - Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela PZZ 1.1. - preuzmi
Tabela PZZ 1 - Primarna zdravstvena zaštita Office spreadsheet icon Tabela PZZ 1 - preuzmi
Zahtjev za upućivanje na obavljanje pripravničkog staža zdravstvenog radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja mjera zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovi socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo PDF icon Preuzmi
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad privatne ordinacije/laboratorije/zdravstvene njege bolesnika u kući PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad ogranka apoteke zdravstvene ustanove PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad apoteke u privatnoj praksi PDF icon Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad apoteke zdravstvene ustanove PDF icon Preuzmi