Udruženja građana

Pretraga po nazivu
Organizacija Adresa Telefon
Asocijacija za podršku oboljelih od HIV/AIDS-a "Apoha" Kemala Kapetanovića 17 +387(0)33 612-661 +387(0)33 717-300
Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje xy Kemala Kapetanovića 17 +387(0)33 717-301 +387(0)33 717-300
Crveni križ Kantona Sarajevo Nedima Filipovića 11 +387 (0) 33 659-862; 659-867 fax 659-859
Društvo ujedinjenih građanskih akcija Sarajevo Petra Tiješića 20 +387(33)460-288
Fondacija medicinsko humano društvo Fojnička 2 +387(0) 33 655-057
Mladi za mlade Sarajevo Brčanska 5 +387(62)342-271
Nevladina organizacija altruista za pomoć osobama s umanjenim sposobnostima - SVJETLO Grbavička 22 +387(33)711-535
Pozitivne inicijative mladih Soukbunar 151 +387(61)320-301
Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH - SUMERO Sutjeska 18 +387(33)268-640
Udruženje "Bezdan" Zagrebačka 18 +387(0)33 611-282
Udruženje "Hepatitis C" Džamijska 3 +387(0)33 649-498
Udruženje "Kult" Banjska 2 +387(0)33 637-290;
Udruženje "Liga za borbu protiv malognih obolenja" Jukićeva 126 +387(0)33 666-482
Udruženje "Multidisciplinarno društvo za unaprijeđenje mentalnog i socijalnog zdravlja MDD" Tepebašina 16 +387(0)61 712-860;
Udruženje "Partnerstvo za zdravlje" Dr.Mustafe Pintola 1 +387(0)33 627-652
Udruženje "Renesansa" Dolina 1 +387(0)62 108-444, +387(0)62 683-791
Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH" Himze Polovine 21 +387(0)33 215-416;
Udruženje "Terapija bola u BiH" Jukićeva 51a +387(0)33 217-205 +387(0)33 444-260;
Udruženje "Život sa Down syndromom" Terezije 58 +387(0)33 210-664
Udruženje Centar za žene "Žar" Sarajevo Odobašina 10 +387(0)33 205-010
Udruženje dijabetičara djece i omladine Kantona Sarajevo Ćemaluša 1/II +387(33)201-808
Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo Štrosmajerova 3 +387(0)33 442-293
Udruženje diplomiranih zdravstvenih radnika u FBiH Bolnička 25 +387(33)297-089
Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo Isa bega Ishakovića 9 +387(0)33 571-600
Udruženje dječijih neurologa Bosne i Hercegovine Patriotske lige 81 +387(33)566-402
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Kantona Sarajevo Breka 126 +387(61)312-952
Udruženje građana "Centar savremenih inicijativa" Hrasnička cesta 8 +387(0)33 772-900 +387(0)33 772-904
Udruženje građana "Trezvenost" Čekaluša 90 ; Antuna Hangija 51 +387(0) 33 228-939 +387(0) 33 221-712 +387(0)61 219-362
Udruženje građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo Marka Marulića 13/J +387(0)33 653-515 +387(0)33 656-574
Udruženje Medicinska asocijacija "BIMA" u BiH Sarači 77 +387(0)33 537-869;