Strukovna udruženja - komore

Pretraga po nazivu
Organizacija Adresa Telefon
Farmaceutsko društvo FBiH Čekaluša 34 +387(0)33 269-270; +387(0)33 207-966;
Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Federacije Bosne i Hercegovine Bolnička 25 +387(0)33 297-541; Fax: +387(0)33 297-845
Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine Ul. Bulevar Meše Selimovića broj 2 +387 (33) 292-615
Komora magistara farmacije Federacije BiH Tešanjska 24a/9 Avaz Twist Tower +387(0)33 207-384;
Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo Vilsonovo šetalište 10 +387 (33) 214 967
Komora medicinskih biohemičara Federacije BiH Bolnička 25, DIP +387(0)33 297-358
Komora medicinskih sestara i tehničara Bolnička 25 +387(0)33 214-673
Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara Federacije Bosne i Hercegovine adresa Komore: ul. Čekaluša 90, PP 134, 71000 Sarajevo; adresa predsjednika/Institucija: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ul. Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica +387(0)61 614-147 - predsjednik; +387(0)61 454239 - zamjenik predsjednika; +387(0)62 376-202 - sekretar; +387(0)61 502-063 - blagajnica
Komora sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine Hasiba Brankovića 41 +387(0)62 877-121
Komora zdravstvenih tehničara svih profila Kantona Sarajevo Bolnička 25 +387(0)33 297 514
Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta +387(0)33 219 272; +387(0)33 219 493
Stomatološka Komora Kantona Sarajevo Čekaluša 63 +387(0)33 266-546
Udruženje diplomiranih zdravstvenih radnika u Federaciji BiH Bolnička 25 +387(0)33 444-901 fax: +387(0)33 264-821
Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije BiH Kranjčevićeva 12 +387(0) 66 909 218