Zdravstvena njega bolesnika u kući “VITALIS” - Goić Dobrinka, viša med. sestra

Djelatnost: 
pružanje zdravstvenih usluga medicinske sestre – tehničara u okviru svog stručnog naziva, a po uputama doktora medicine
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Azize Šaćirbegović bb
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387 33 618 655
+387 61 172 948
Ovlaštena osoba: 
Goić Dobrinka, viša med. sestra
Lokacija: