Specijalistička ordinacija za plućne bolesti „Dr. Nada Čivić“ - dr Nada Čivić

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića 61/I
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+378(0)61 141-618
Ovlaštena osoba: 
dr Nada Čivić
E-mail: 
Lokacija: