Specijalistička očna ordinacija "Serdarević" - Prof. dr Tevhida Defterdarević-Serdarević

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije
Općina: 
Stari Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Muse Ćazima Ćatića 8/I
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)61 150-404
Ovlaštena osoba: 
Prof. dr Tevhida Defterdarević-Serdarević
E-mail: 
Lokacija: