Specijalistička ginekološka ordinacija "Prim. dr Kenan Drljević" - Prim. dr Kenan Drljević

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
Ultrazvučna dijagnostika
Općina: 
Novo Sarajevo
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Zagrebačka 79
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 659-929
Ovlaštena osoba: 
dr Kenan Drljević
E-mail: 
Lokacija: