PZU Poliklinika dr Nabil

Djelatnost: 
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine
specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije
Ultrazvučna dijagnostika
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Općina: 
Novi Grad
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Bulevar Meše Selimovića 2B
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 777 711
Ovlaštena osoba: 
Prim dr Nura Hadžiomerović Naser, spec.ginekologije
Lokacija: