Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „PROLAB“ - Jasmina Husović, dipl. ing. med.-lab. dijagnostike

Djelatnost: 
Biohemijski laboratorij
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Općina: 
Ilidža
Vlasništvo: 
Privatno
Adresa: 
Nikole Kolumbića Šake do broj 22
Registrovana za dopunski rad: 
Ne
Telefon: 
+387(0)33 776 280
Ovlaštena osoba: 
Jasmina Husović, dipl. ing. med.-lab. dijagnostike
Lokacija: